Tävlingsdagsrutiner Axevalla


Alkotest på alla kuskar i alla lopp sker på inskrivningen. Alkotest gäller även kval- och premielopp.

Barfotainformation
Skoinformation skall lämnas för alla hästar, oavsett om de ska gå med skor eller utan.
Skoinformation lämnas till personal på inskrivningen senast en timme före start av streckspelen (V75, V86, V64, V65, V5 eller V4). I andra lopp räcker det med  senast 15 minuter före respektive lopps beräknade starttid (dock ej kvallopp eller premielopp). Om särskilda skäl kräver detta, får tränare fram till defilering byta från barfota till skor. Tränaren är skyldig att omedelbart meddela sådan ändring till inskrivningen för att rätt information gällande balansen ska nå ut snabbast möjligt till publik och kunder på atg.se. Underlåtenhet att lämna information medför påföljd, vilket oftast är böter. Innan tränaren lämnar inskrivningen skall inmatad barfotainformation kontrolleras på den monitor som finns på inskrivningen. OBS! Plastade hovar räknas som barfota.
 
Vagninformation
Från den 1/3-2020 gäller samma regler för vagninformation som för skoinformation. Tränaren är skyldig att rapportera in om hästen ska gå med hybrid, amerikansk vagn eller vanlig vagn.

Bestraffning meddelas på resultatlistan. I samband med defilering meddelas kusken om denne har en tidigare förseelse. Ansvaret för detta är dock den aktives.

Boxlistor delas ut av vakt vid passagen in till stallområdet. Finns även anslagna på vaktkuren vid entrén till stallbacken, på hörnet av gäststallarna samt inskrivning och sekretariat.

Defilering Samling till defilering sker i uppsamlingsvolten vid infarten till stora banan efter uppmaning på digitala skärmar på stallbacken. Inga utrop i högtalare sker. Defilering till samtliga lopp sker fem minuter före start. Defilering sker utan checkrem, såvida inte tillstånd erhållits av banveterinären. OBS: Detta gäller även kvallopp, premielopp och B-lopp.

Diskvalifikation offentliggörs via högtalare av bandomarnämnden samt tavla på bandomartornet på innerplan.

Förhörsrum finns på inskrivningen och tränarrummet.

Gästboxar är rengjorda, kontrollerade och därefter plomberade. Om du av ett eller annat skäl inte vill acceptera den box du blivit tilldelad – anmäl detta till inskrivningen innan du tar den i bruk. Har du väl ställt hästen i boxen har du också accepterat densamma. All form av medicinering i gäststallarna är förbjudet.

Hovslagare Hovslagarsmedjan håller öppet under tävlingarna. Smedjan ligger intill veterinärbyggnaden på vägen upp till banan.

Identifieringspersonal finns vid identifieringslokalen på gaveln av gamla hovslagareskolan.

Inskrivning är belägen mitt på stallbacken bredvid stallfiket. Här hämtas vojlock och nummerbricka.

Materialfel åtgärdas i lokal i stallkurvan under överinseende av ekipagekontrollanten.

Montévåg är placerad i veterinärens rum uppe vid stora banans infart. Invägning skall ske senast 40 minuter innan loppet. Utvägning omedelbart efter loppet.

Omklädningsrum finns i tränarrummet samt ovanför Ladugårdsinrede.

Prisceremoni sker i vinnarecirkeln på publiksidan sommartid och på scenen i publikhallen vintertid.

Provstarter bakom bilen sker en timme innan första start. Tid anges i programmet på sidan 1.

Provtagningsstall Dopningstagare söker upp häst som skall dopningstestas. Provtagningsstallet är beläget i stall 17 i röda ladugården mittemot Ladugårdsinrede.

Tränarrummet ligger uppe vid banan ovanpå veterinärbyggnaden.

Veterinär Veterinärens rum är beläget i stallkurvan, 0511-263 41.

Vid olycksfall: Ambulanskonsult Skaraborg: 0511-263 40. Olycksfall med häst kontakta veterinären 0511-263 41. Sjukvårdare finns på plats samtliga tävlingsdagar.

Värmning är tillåten mellan loppen i rätvarv och de fyra yttre spåren i bakvarv. Vid prisceremoni är värmning inte tillåten i bakvarv. Värmningsslinga är belägen runt hagarna på baksidan av gäststallarna.

Eventuella ändringar: Om något från detta schema skulle ändras till någon tävlingsdag meddelas det i aktuellt travprogram.


info@axevalla.travsport.se