Anläggnings- och baninformation


Protokoll från Axevallas bankommittémöten ligger i kronologisk ordning längst ner på sidan. Gäller fr.o.m. mötet den 30/10-19.

Aktuellt just nu: 

Under tävlingar kommer av säkerhetsskäl grinden vid dieseltanken att vara låst. In- och utfart till skogsslingan för värmning sker genom grinden vid nya gäststallet. Detta kommer även vara fallet samtliga tävlingsdagar framöver. Grinden låses ca 2 timmar innan första start.

Under våren körs licenslopp på onsdagar under 15 veckor klockan 18.30 med start 8/2. Tävlingsbanan är då stängd i ca 20 minuter. 

Nu när vädret är kallare påminner vi om att det är viktigt att man stänger dörrarna till duscharna på stallbacken när man använt dem för att undvika skador från frost och vind. 

Provlopp

Anmälan i första hand via email till provlopp@axtrav.se       

eller via telefon eller sms på tel 070-5794715 eller 0511-83127 till Gunnar Carlsson.

För uppdaterad information angående provlopp, klicka här.

Gäststallarna
Axevalla använder spån i sina gästboxar. Rengöring sker inför varje tävlingsdag. Dammsugning av boxen, ½ spånbal läggs in i varje box och sen plomberas boxen. Om besökaren inte är nöjd med skicket på boxen skall detta meddelas inskrivningen innan den tas i bruk. När tränaren brutit plomberingen och ställt sin häst i gästboxen är boxen accepterad och från den tidpunkten gäller tränarens ansvar. Gästboxavgiften vid tävling är 330:- + moms. 280:- + moms för Axevallalicenserade hästar.

Dag efter tävlingsdag rengörs/mockas (ej dammsugning) boxarna.
All medicinering samt behandling av hästar i gästboxar är absolut förbjudet. Liksom uppstallning av häst under medicinering och den efterföljande karenstiden.
För allas trivsel; håll rent och snyggt samt släck ock stäng dörrarna efter dig.

Gästboxar tävlingsdagar för icke startande hästar
Tävlingsdagar är det endast tillåtet att använda gästboxar på baksida av gästräckan som EJ är plomberade och säkerställda för tävlingarna. Oftast boxarna 91-100 men det kan variera från tävlingsdag till tävlingsdag.

Anläggningsavgift
För att nyttja Axevallas träningsanläggning krävs att man löser anläggningsavgift.
I anläggningsavgiften ingår programprenumeration, nyttjande av gästboxar och Axevallas träningsanläggning enligt gällande öppettider. Avgiften dras via STC’s avräkning.

Löser du inte anläggningsavgiften kan du inte utnyttja anläggningen.

Beaktas skall att tränaren är ansvarig för att de föreskrifter som gäller vid träning på Axevallatravet efterlevs. Gästboxarna skall rengöras efter nyttjande och gödselkärror tömmas. Vid nyttjande av tvättspilta gäller samma regler. Gör rent och stäng dörren efter er. All medicinering i gästboxarna är förbjuden. Missbruk kommer att beivras. Kontroll sker regelbundet av Axevalla Travförening.
Medlemmar i Axevalla Travförening erhåller 200:- rabatt/år på anläggningsavgiften.

SMS rörande anläggningen

Vi lagrar inte din e-postadress, men den behövs för att lägga till dig som sms-prenumerant

 


info@axevalla.travsport.se