Insatser


StoChampionatet 2021

För år 2017 svenskfödda ston

StoChampionatet 2022

För år 2018 svenskfödda ston

190930 insats 1: 1000 kr exkl. moms 200930 insats 1: 1000 kr exkl. moms
191231 insats 2: 1000 kr exkl. moms 201231 insats 2: 1000 kr exkl. moms
200430 insats 3: 1000 kr exkl. moms 210430 insats 3: 1000 kr exkl. moms
200930 insats 4: 1000 kr exkl. moms 210930 insats 4: 1000 kr exkl. moms

Om du vill att hästen ska vara kvar i loppet:
Du kommer löpande att faktureras via Svensk Travsport efter varje anmälningsdatum. Du behöver inte skicka några pengar till banan eller betala insatserna på annat vis än via Svensk Travsports faktura.

Om du vill avbryta din betalning:
Ta kontakt med Axevallas sportkontor 0511-263 00 och meddela att du vill avbryta betalningen. Detta måste göras senast de datum som anges här ovan för att förhindra att en faktura skickas till er. Hästen förlorar då sin möjlighet att starta i insatsloppet. Du kan inte få tillbaka de insatser du redan betalt.


info@axevalla.travsport.se