Insatser


StoChampionatet 2023

För år 2019 svenskfödda ston

StoChampionatet 2024

För år 2020 svenskfödda ston

210930 insats 1: 1000 kr exkl. moms 220930 insats 1: 1000 kr exkl. moms
211231 insats 2: 1000 kr exkl. moms 221231 insats 2: 1000 kr exkl. moms
220430 insats 3: 1000 kr exkl. moms 230430 insats 3: 1000 kr exkl. moms
220930 insats 4: 1000 kr exkl. moms 230930 insats 4: 1000 kr exkl. moms

Om du vill att hästen ska vara kvar i loppet:
Du kommer löpande att faktureras via Svensk Travsport efter varje anmälningsdatum. Du behöver inte skicka några pengar till banan eller betala insatserna på annat vis än via Svensk Travsports faktura.

Om du vill avbryta din betalning:
Ta kontakt med Axevallas sportkontor 0511-263 00 och meddela att du vill avbryta betalningen. Detta måste göras senast de datum som anges här ovan för att förhindra att en faktura skickas till er. Hästen förlorar då sin möjlighet att starta i insatsloppet. Du kan inte få tillbaka de insatser du redan betalt.


info@axevalla.travsport.se