Nyheter från Axevalla travbana

Nyligen har styrelsen för Västergötlands Travsällskap fattat beslut i två frågor som kommer att föra Axevalla i en positiv riktning framåt.


Vinnarhage byggs på publikplats

Styrelsen för Västergötlands Travsällskap har nyligen tagit beslut om att uppföra en så kallad vinnarhage med tillhörande vinnarcirkel på Axevalla.

Bakom beslutet ligger bland annat starka önskemål från banans aktiva, som anser att värmningsmöjligheterna mellan loppen blir både bättre och säkrare om en vinnarhage byggs och aktuell vinnarhäst inte befinner sig inne på banan under tiden som prisutdelning, intervju och fotografering sker.En annan fördel med att ha en vinnarhage är att människor som befinner sig på publikplats kommer närmare det segrande ekipaget i samband med prisutdelningen.

Vinnarhagen med tillhörande vinnarcirkel kommer att vara belägen på publikplats mellan huvudbyggnaden och glasläktaren.

Tidsplanen är inte helt spikad, men vi hoppas och tror att den ska vara på plats till StoChampionatshelgen i sommar säger Axevallas vd Roger Moström.

Vinnarhagen kommer inte att, trots att den ligger på publikplats, påverka framkomligheten där.

Renovering av stallbyggnad

Styrelsen för Västergötlands Travsällskap har även fattat beslut om att en större renovering ska genomföras vid en av stallbyggnaderna belägen på Axevallas stallbacke.

Det handlar om det stall som ligger närmast upp mot tävlingsbanan. Där har vi idag Rolf Johansson som permanent hyresgäst i ena halvan medan den andra halvan fungerar som utselningsstall i samband med tävlingar säger Axevallas vd Roger Moström.

Detta stall har under en längre tid stått på tur för renovering och nu är tiden kommen.

Det handlar om såväl invändig som utvändig renovering. Bland annat kommer boxarna att bytas ut. På utsidan handlar det om en uppfräschning av såväl fasad som tak säger Roger Moström.

Renoveringen skall vara slutförd till StoChampionatshelgen.

Axevalla Travbana, 240206

 

Publicerad tisdag 6 februari 2024. info@axevalla.travsport.se