Second Opinion - 16 maj på Axevalla

Tjänsten som låter uppfödaren tjäna de pengar vederbörande är värd!


Hur går det till?
Priset för ett komplett intyg, inklusive en löpfilm producerad av TR Studio, är 2 000 kr exklusive moms. Vi bedömer hästens exteriör, individ och värde baserat på en kvalitativ bedömning av hästens exteriör, samt en kvantitativ bedömning baserat på historiska priser, marknadsläge, och trender.

Ett utkast på hur intyget ser ut finns tillgängligt. Vi skickar över det till alla som vill se innan, men grunderna står det om nedan. Hur exteriörbedömningen går till kan man läsa mer om på Marlin Chevals hemsida: https://marlincheval.com/exterior-siffror/
Vi har redan genomfört bedömningar i skarpt läge tidigare i år, vilket ger en försmak av vad vi erbjuder. Den slutliga produkten, SECOND OPINION, innehåller utförliga kommentarer om både exteriör och stam.

Processen:
Genom att samla 15-30 ettåringar på samma plats kan vi effektivisera och minimera kostnaderna. Marcus Lindgren på Asap KB och en fotograf från TR Studios kommer till platsen, medan övrigt arbete, såsom sammanställning av hästens härstamning och marknadstrender, sköts från kontoret under ledning av Erik Bergqvist.

Fördelar:
Många uppfödare upplevde besvikelse över låga priser på auktioner förra året. Vi tror att en professionell extern bedömning kan hjälpa uppfödare att optimera försäljningen och därmed tjäna mer.

Enligt Asap KB:s sammanställning var försäljningskostnaderna förra året mellan 20 000 kr och 35 000 kr. Att få en uppfattning om riktpriset för varje häst hjälper uppfödare att välja rätt försäljningskanal för rätt häst.

Vissa hästar bör inte erbjudas på traditionella marknader, och kan istället marknadsföras digitalt för mellan 7 500 kr och 10 000 kr. Detta sparar även reskostnader och kan vara fördelaktigt för både häst och uppfödare. Vi tror också att detta initiativ kan vara särskilt fördelaktigt för mindre uppfödare.

Villkor: 
Intyget och videon tillhör uppfödaren och kan användas digitalt via Asap KB:s och TR:s plattformar samt i andra forum enligt individuell överenskommelse. För fullständiga publiceringsrättigheter erbjuder vi ett marknadsmässigt pris, då de nuvarande 2 000 kr är ett introduktionserbjudande. 

Vårt mål är att stödja uppfödare kollektivt under 2024, med objektiva bedömningar. Vårt samarbete med TR Studio möjliggör detta till självkostnadspris, utan att påverka vår neutralitet på något sätt.

Anmälan sker till marcus.marlin@gmail.com eller ebergqvist@linkedin.com

Publicerad torsdag 25 april 2024. info@axevalla.travsport.se