Öppet brev till ledamöterna i Sveriges riksdag

En genomtänkt skatt – livsviktigt för hästnäringen
Som företrädare för Svensk Travsport känner vi ett lika trängande som brådskande behov av att adressera den föreslagna höjningen av spelskatten – det är ett förslag som står i direkt konflikt med en hel närings långsiktiga förutsättningar för utveckling.


 

 

 

 

 

För att en häst ska kunna motionera, träna och i många fall tävla behöver den förutom att äta och ett stall att bo i även en professionell tränare med personal samt en hovslagare för att bli skodd. Och med jämna mellanrum behöver hästen komma till veterinären med hjälp av en transportör som tar den dit. Efterfrågan på tjänster och produkter håller hästsverige igång. Runt landets 350 000 hästar har det växt fram en sektor som årligen ger uppemot 20 000 människor heltidssysselsättning och omsätter tiotals miljarder kronor.


Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. Vi organiserar, leder och utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets alla travsportsintressenter. Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) bildades av staten för 50 år sedan med syftet att säkerställa trav- och galoppsportens överlevnad i hela landet. I år kommer ATG erbjuda spel på hästar till 1,3 miljoner kunder och hela överskottet går tillbaka till oss ägare - Svensk Travsport och Svensk Galopp.


Utan vårt dotterbolag hade travsporten i Sverige inte varit möjlig. Travsporten lever av ATG:s överskott som går ut som prispengar till hästägare samt underhåller landets 33 travbanor. Intäkterna från spelet är motorn som håller travsporten och hästnäringen i gång. Utdelningen från ATG uppgick i fjol till 2,3 miljarder kronor – pengar som är nödvändiga i en näring som tampas med hastigt ökade omkostnader för transporter, foder och energi.


Den nu föreslagna spelskatten gör att molnen hopar sig på travhimlen. Den planerade skattehöjningen från 18 procent till 22 procent blir en ytterligare börda. Kanske låter inte 4 procentenheter så mycket, men det är en plötslig skattehöjning på över 20 procent. I kronor och ören motsvarar det en minskning av ATG:s bidrag till hästsporten med över 200 miljoner årligen.

Ingen behöver vara matematiker för att förstå att 10 procent mindre i verksamhetsbidrag betyder 10 procent mindre av allting. Exakt hur den nya skatten kommer att slå vet vi inte ännu, vi vet bara att den kommer att innebära nedskärningar och besparingar inom hästsporten. Det betyder i förlängningen en risk för nedlagda travbanor, aktiva som slutar och en krympande näring i hela landet. En näring som i huvudsak består av småföretagare på landsbygden.

Höjningen av spelskatten skjuter hästnäringen in i en oroväckande osäker tillvaro och framtid. Det är inte heller bara hästägare, tränare och ridlärare som drabbas – hästen är ett värdefullt verktyg för unga människor som behöver hjälp och stöd för sin fysiska och mentala hälsa.

Vi har därför ett konstruktivt motförslag; behåll skattesatsen på 18 procent för hästspelet och vadslagning på sport, men höj den till 26 procent på det för folkhälsan betydligt farligare casinospelet. Det handlar inte om att undantas från att bidra till samhället, utan om att erkänna och bevara värdet av en unik, över hela landet utspridd, traditionell näring. Med en differentierad spelskatt skulle hästnäringen och hästsporten skonas, folkhälsan förbättras och tillskottet till statskassan bibehållas, eller till och med bli högre än i regeringens förslag enligt de uträkningar vi gjort.

Med största respekt uppmanar vi ledamöterna i skatteutskottet i Sveriges riksdag att noga värdera konsekvenserna av sitt beslut. Vår förhoppning är att fakta, kombinerat med förståelse för vikten av en svensk hästnäring, gör att ledamöterna väljer en annan väg än en generell skattehöjning som kommer att slå mycket hårt på en enskild bransch och åsamka skada på något som tagit decennier för människor – och hästar – att bygga upp.


Anders Källström, Styrelseordförande Svensk Travsport

Håkan Karlsson, Ordförande Svensk Travsports Ägarkonsortium

Maria Croon, VD Svensk Travsport

 

 

Publicerad tisdag 16 april 2024. info@axevalla.travsport.se