Trippeltravet - StoChampionatet

Trippeltravet - StoChampionatet

För närvarande råder för allas säkerhet väskförbud på större evenemang i Sverige efter beslut från Polismyndigheten och detta väskförbud kommer även att gälla på publikplats under StoChampionatshelgen.

Självklart gör vi vårt yttersta för att underlätta så mycket som möjligt för dig som besöker oss, bland annat genom att erbjuda väskinlämning mot en mindre avgift, men vår rekommendation är att våra gäster i största möjliga mån lämnar väskor hemma. Väskinlämningen kommer att finnas vid huvudentrén som den här helgen är belägen till höger om vår huvudbyggnad .

Stallbacken och campingen innefattas inte av väskförbudet men det kommer inte att vara möjligt att ta med väskor från campingen eller stallbacken till publikplats.

Väskförbudet innebär precis som det låter – att inga väskor är tillåtna på publikplats. Endast personer som av medicinska skäl har behov av att ta med väska samt personer med barn som har behov av skötväska är undantagna. Väskförbudet gäller även arbetande personal.

Kan du inte vara på plats? Följ gärna våra tävlingar på Axevallas egen kanal på ATG Live. Följ oss på sociala medier: axevalla.se, facebook.com/axevalla, youtube: Axevalla Travbana (lopparkiv och intervjuer), instagram: @axevallatravet