Personal

2004-06-16 11:58:00

Travbanechef:
Benny Ternemar, 0511-263 03, 070-604 08 70

Sportavdelning:
Martina Johansson, 0511-263 01
Lars Ågren, 0511-263 02

Försäljning/evenemang:
Henrik Johansson, 070-864 88 37
Patrik Österberg, 0511-263 06, 0722-05 32 63

Ekonomi:
Ann-Marie Handfast, 0511-263 08

Travskola: 0511-263 50
Martina Johansson, 070-666 71 71

Anläggning:
Per-Arne Henryson, 070-813 09 33
Kenth Jung, 070-529 98 33
Christopher Carlbergh, 070-277 59 36
Kristofer Larsson, 0732-00 30 40

Styrelse
Karl Alexanderson (ordf.). Ledamöter: Kjell Albansson, Patrik Andersson, Olof Darius, Ove Konradsson, Vanja Sandgren, Niclas Stenquist, Richard Brohlin och Gunilla Wilhelmsson.

Valberedning
Sven-Gunnar Andersson (ordf.), Ireén Lykken, Inge Dickens, Björn Martinsson, Dick Sjöberg. 

Nästa möte
Årsmöte April 2017

Övriga:
   
Måldomare: Jonny Staf.
Måldomarnämnd: Dick Sjöberg, Daniel Claesson, Björn Martinsson.
Bandomare: Gunnar Zetterström.
Bandomarnämnd: Lars Eklind, Jörgen Friberg, Marie Piela.
Huvudstarter: Göran Albinsson.
Ekipagekontrollant: Urban Larsson.
Banveterinär: Björn Sandgren.
Loppreferent & Intervjuer: Lars Ågren.
Speaker: Olof Darius, Lars Ågren.
Entréchef: Lars Lundberg.
Totalisatorföreståndare: Ann-Marie Handfast.
Teknisk ansvarig/intern-tv: Anders Brolin (070-742 07 07).
Sjukvård: Röda Korset.