Provlopp torsdagar & lördagar

2007-01-04 11:05:00

PROVLOPP TORSDAGAR
 
Anmälan

Föranmälan görs på telefon 0511-263 00 senast kl.15.00 onsdag före torsdags provloppen.

Anmälan skall innehålla hästnamn, startprissumma och körsven. Körsven måste ha körlicens. Hästen måste ha en tränare och inte vara åbelagd startförbud. Om tränaren för hästen inte har löst anläggningsavgift på Axevalla dras en kostnad på 80:- inkl. moms/häst via STC:s avräkning.

 

Det går att anmäla till följande provlopp

1. Start 10.30. För hästar med -10.000 kr.

2. Start 10.50. För hästar som har tjänat 10.001 kr och mer. (Tillägg 20m v.v. 50.001, 40m v.v. 200.001, 60m montéekipage.)

3. Start 11.10. Träningsprovlopp.  Idealtid 1.25.

4. Start 11.30. Tvååringsprovlopp.

 

Lopplista anslås vid identifiering/vojlockrum torsdag morgon.

 

Loppindelning

Om antalet hästar som anmäls till ett lopp understiger 3 st, så ställs loppet in.

 

Körschema

Beroende på antalet provlopp kan loppen förskjutas eller tidigareläggas.

 

Resultat

Resultat från torsdagens provlopp kan du läsa om längre ner på sidan.

 
 

 

PROVLOPP LÖRDAGAR OCH VISSA ONSDAGAR 2016

För exakta dagar och tider hänvisas till www.axtrav.se (Axevalla Travförenings hemsida).

1. Inga tidsbegränsningar utan tillägg tilldelas av handikappansvarig.

2. Anmälningsantalet i varje proposition styr antalet lopp.

3. Lopplista anslås vid identifiering/vojlockrum lördag morgon.

4. Defilering till lopp 1 blir kl. 10.30.

5. Efterföljande lopp defilerar 15 min efter föregående lopps målgång.

 

Anmälan

Föranmälan görs på anmälningsformuläret som du finner här eller via mail, provlopp@axtrav.se senast kl.17.00 på fredagen före lördagsprovloppen.
Anmälan skall innehålla proposition, hästnamn, startprissumma och kusk. Ni som inte har licens på Axevalla eller inte har löst serviceavgift skall ange detta.

Inga spårförbehåll kan lämnas. Startlista finns på www.axtrav.se efter kl. 19.00 dag före provlopp. Om provloppen blir inställda anges detta på hemsidan. Har man inte tillgång till internet kan man anmäla till Gunnar Carlsson på 070-549 47 15 (går även att SMS:a).
 
 
Det går att anmäla till följande propositioner

1. För alla hästar, 2140m volt (autostart sista lördagen varje månad). Ingen provstart. Beroende på vilka hästar som anmäls kan tillägg tillämpas.

2. Orutinerade hästar, 2140 volt (autostart sista provloppstillfället varje månad. En provstart. Beroende på vilka hästar som anmäls kan tillägg tillämpas.

3. Träningsprovlopp, tid 1.25. Vid sista profloppstillfället varje månad kommer fri fart sista 500 m att tillämpas i detta lopp.
4. Montéprovlopp vid 5 anmälda. Vid mindre anmälningar finns möjlighet att stå tillägg i befintiligt sulkyprovlopp.
5. Tvååringslopp, idealtid 1,30-1,35.
6. Provlopp för kallblod 2140 m volt.

 

Loppindelning

Om antalet hästar som anmäls till en prop. understiger 3 st, så ställs loppet in.

Om antalet anmälda hästar till en prop. är stort så delas prop. (två eller flera lopp).

 

Körschema

Beroende på antalet prop. som delas eller utgår kan loppen förskjutas eller tidigareläggas.

 

Resultat

Resultat från lördagens provlopp kan du läsa om på travföreningens egen hemsida www.axtrav.se