Unikt och kraftfullt samarbete med Skara kommun och Sparbanken Skaraborg

Vid en presskonferens på Axevalla måndag den 29 mars avslöjades ett kommande stort lokalt samarbete mellan Skara kommun, Sparbanken Skaraborg och Västergötlands Travsällskap.


Via en avsiktsförklaring med Skara kommun kommer Västergötlands Travsällskap att i framtiden få möjlighet att arrendera mark som kommunen förvärvar och förädlar. 

– Det handlar om en markreserv. Vi har nämligen sålt sju hektar av vår nuvarande mark till Västa Götalandsregionen, som den 16 februari i år tog beslut om att bygga ett nytt naturbruksgymnasium här på Axevalla, säger Magnus Sundén, ordförande i Västergötlands Travsällskap.

 

Om och när Västergötlands Travsällskap behöver ta annan, närliggande mark, i bruk för att kompensera verksamheten, är ännu inte klart. 

– Vi känner dock att det är superviktigt att säkra vår framtid, därför har denna avsiktsförklaring med kommunen varit mycket angelägen för oss, säger Magnus Sundén.

 

Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande, säger: 

– Inom politiken och den kommunala verksamheten i Skara kommun är vi helt eniga om att med kraft stå bakom det här samarbetet. Axevalla och den verksamhet som pågår där är en central del av de gröna näringarna och även besöksnäringen i vår kommun.

 

 

I avtalet med Västra Götalandsregionen om det nya naturbruksgymnasiet, som beräknas stå färdigt till skolstarten hösten 2023, ingår att Västergötlands Travsällskap ska tillhandahålla ett ridhus, som sedan kommer att hyras av regionen och dess naturbruksgymnasium. 

– Det var synnerligen viktigt för oss att kunna möta regionens önskemål om detta, men för att klara av det ekonomiskt, har vi behövt hjälp av en extern aktör och det är Sparbanken Skaraborg via Sparbanksstiftelsen Skaraborg, säger Magnus Sundén.

 

Sparbanksstiftelsen Skaraborg går in i detta projekt med 6 miljoner kronor. 

– Genom vårt bidrag och samarbetsavtal med Västergötlands Travsällskap bidrar vi till att stärka de gröna näringarna och möjliggöra en viktig utbildning, vilket känns fantastiskt. Vi brinner för att utveckla vårt verksamhetsområde och här har vi verkligen kunnat göra skillnad. Genom att vi går in med 6 miljoner kronor gör Västra Götalandsregionen en satsning på 227 miljoner. Det är synnerligen en stor utväxling på pengarna. Vi har hittat en god samarbetspartner i Västergötlands Travsällskap och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete, säger Liselotte J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

 

Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg, tillägger: 

– Att bidra till samhällsutveckling och vara en del i det lokala kretsloppet är en viktig del av vår historia och även vår framtid. Mår vårt verksamhetsområde bra kommer människor att trivas med att bo, leva och verka här. Att få vara en del av den här satsningen är oerhört roligt och vi tror att det kommer ge många ringar på vattnet för hela Skaraborg.

 

Det nya ridhuset, som kommer att stå klart samtidigt som övrig nybyggnation, alltså under sensommaren 2023, kommer att heta Sparbanken Horse Arena. Projektering och upphandling kommer att ske nu under våren.

På bild från vänster: Liselotte J Sterneborn, Magnus Sundén, Patrik Meijer och Ylva Pettersson.

Publicerad den 29 mars 2021. info@axevalla.travsport.se