Jänkarvagnar inte tillåtna i voltstart från 1 januari

Från och med 1 januari 2022 är det inte längre tillåtet att sela ut hästen i en så kallad jänkarvagn/amerikansk sulky i voltstartslopp. Syftet är att få säkra startmoment där ekipagen tävlar under så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Vagnar som klassificeras som amerikansk sulky får därför endast användas i autostartslopp.


I autostart funkar jänkarvagnen utmärkt och är säker. Den är konstruerad för att gå så fort och stabilt rakt fram som möjligt. Men den amerikanska sulkyn har aldrig varit avsedd att användas vid voltstart. Jänkarvagnarna är vridstyvare än andra sulkyer och har en något ökad vältrisk vid tajta svängar. Ekipaget behöver därför ofta av säkerhetsskäl ta lite större plats i volten än hästar som selas i vanlig sulky. Jänkarvagnen har svårare att göra snäva svängar, helt enkelt.

De flesta tränare väljer redan idag bort jänkarvagnen vid voltstart

I de allra flesta fallen hanterar de svenska tränarna denna risk genom att hellre använda vanlig sulky när det är voltstart. I de svenska voltstartsloppen är det idag faktiskt bara tre procent av hästarna som selas ut i amerikansk sulky. I autostartsloppen där risken inte alls finns på samma sätt, går cirka 19 procent av hästarna med jänkarvagnen. I de få fall där tränarna använder amerikansk sulky i voltstart handlar det oftast om hästar av mindre modell, ofta rutinerade kallblod, som startar från vissa startspår i volten.

För att ge så förutsägbara förhållanden som möjligt, och för att kuskarna ska slippa anpassa voltningen till ökad risk, är vagnar som är klassificerade som amerikansk sulky inte tillåtna i voltstartslopp från 1 januari 2022.

Vilka vagnar är "amerikansk sulky"?
Svensk Travsport klassificerar tillsammans med tillverkarna de sulkyer som finns på den svenska marknaden. Listan publiceras löpande och kan läsas i rutan nedan samt på sidan om utrustningsbestämelser.

De sulkyer som på aktuell lista är klassificerade som amerikansk sulky är inte tillåtna i voltstartslopp från 1 januari 2022.

Sulkyer som ej finns på listan – ekipagekontrollanten gör en bedömning
Ekipagekontrollanten kan även hindra andra typer av sulkyer från att användas i voltstartslopp (t ex egenimporter, nytillkomna modeller/märken eller felmärkta sulkyer) om ekipagekontrollanten bedömer att sulkyn bör klassas som amerikansk sulky, trots att den vid tävlingstillfället inte är upptagen på listan.

Vad händer om hästen har fel sulky?
Amerikansk sulky räknas som otillåten utrustning i voltstartslopp. Om felet upptäcks före start ska ekipaget lämna banan för att rätta till utrustningen (det vill säga byta till godkänd sulky) och tränaren får böter. Om loppet hinner starta innan felet upptäcks ska tränaren bli bestraffad i efterhand men resultatet kvarstår.

Källa: travsport.se

Publicerad den 13 december 2021. info@axevalla.travsport.se