Skärpta råd och stort ansvar

Sedan den 29:e oktober gäller skärpta allmänna råd i regionen efter att utvecklingen med Covid-19 har gått åt helt fel håll.


Tyvärr ser vi att smittspridningen ökar markant, närmast dramatiskt.

Det är allas ansvar att inte bidra till en ännu ökad smittspridning, håll i de råd som gäller och håll ut över tid. Med detta som bakgrund så väljer vi nu att åter hålla restaurangen stängd tills vidare. Dels beroende på att vi inte vill skapa mötesplatser mellan främmande människor, dels för att efterfrågan minskat kraftigt efter de senaste skärpta råden.

För oss alla är det oerhört viktigt att våra tävlingar fortsätter att genomföras, så låt oss nu alla ta ansvar och följa de restriktioner som gäller, att publikplats är stängd och att stallbacken är en ren arbetsplats.

Publicerad den 4 november 2020. info@axevalla.travsport.se