Kontaktinformation

2013-12-02 15:00:00

 


Kontoret
Måndag - Torsdag: 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag: 08:00-12:00
Växel: 0511-263 00
Fax: 0511-263 11

Västergötlands Travsällskap
Adress: Axevalla Travbana, 532 92 Axvall
Mail: info@axevalla.travsport.se

Fakturaadress:
Västergötlands Travsällskap
c/o HAC
Box 946
781 29 Borlänge

Bankgiro: 842-0499
Swish: 123 161 73 56

SWIFT SWEDSESS
Konto nr: 8901-1 994018471-7
IBAN-kod: SE6980000890119940184717

Restaurangbokningar: 0511-263 07, 08.00-16.00

Travskolan: 0511-263 50
Naturbruksförvaltningen - Utbildningsplats Axevalla.
Tel.: 0104 - 55 08 30Hemsida: naturbruk.nu
Hästklinik: 0511-71 31 40
Hovslagare: 0511-644 40
Stallcafé: 0511-644 10
Inskrivning: 0511-263 42
 

Programändringar / Resultat / Kompletteringar
0771-10 20 56 (normal samtalstaxa)
Foto & Video
Foto: MVA Foto, www.mvafoto.se, 070-397 43 85
Video: 0511-263 00. Lopparkiv: www.axevalla.se
Transportörer
Dan Artmo: 0511-293 54, 070-325 93 19
Taxi: 0511-107 90, 107 00 
Västergötlands Travsällskap bildades 1955 och är en ideell förening vars primära ändamål är att:
  • Anordna travtävlingar.
  • Verkar för att intresset för travsporten inom regionen stärks vad gäller såväl publikt engagemang som avel, uppfödning och aktivt ägande av travhästar.
  • Säkerställa och utveckla travsportens breddförankring, ungdoms och utbildningsverksamhet.
  • Verka för en stabil ekonomisk tillväxt genom att främja en god utveckling av totalisatorspelet inom regionen.
  • Långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter som stödjer kärnverksamheten och utvecklas.
Västergötlands Travsällskap är en öppen förening och medlemsavgiften är för närvarande 400 kr/år.

Axevalla Travbana AB är ett dotterbolag till Västergötlands Travsällskap. Verksamheten omfattar uthyrning till travsällskapet av bolagets samtliga anläggningstillgångar.


Styrelse
Vanja Sandgren (vice ordf.). Ledamöter: Björn Norén, Olof Darius, Magnus Sundén, Niclas Stenquist, Richard Brohlin, Maria Karlsson, Benny Ternemar och Gunilla Wilhelmsson.

Valberedning
Sven-Gunnar Andersson (ordf.), Ireén Lykken, Inge Dickens, Jessica Nilsson och Jonny Staf.

Nästa möte
Höstmöte november 2018.

Västergötlands Travsällskaps stadgar: Klicka här!