Västergötlands Travsällskap en ideell förening

2012-10-30 14:55:00


Västergötlands Travsällskap bildades 1955 och är en ideell förening vars primära ändamål är att:
  • Anordna travtävlingar.
  • Verkar för att intresset för travsporten inom regionen stärks vad gäller såväl publikt engagemang som avel, uppfödning och aktivt ägande av travhästar.
  • Säkerställa och utveckla travsportens breddförankring, ungdoms och utbildningsverksamhet.
  • Verka för en stabil ekonomisk tillväxt genom att främja en god utveckling av totalisatorspelet inom regionen.
  • Långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter som stödjer kärnverksamheten och utvecklas.
Västergötlands Travsällskap är en öppen förening och medlemsavgiften är för närvarande 400 kr/år.

Axevalla Travbana AB är ett dotterbolag till Västergötlands Travsällskap. Verksamheten omfattar uthyrning till travsällskapet av bolagets samtliga anläggningstillgångar.


Styrelse
Vanja Sandgren (ordf.). Ledamöter: Olof Darius, Niclas Stenquist, Richard Brohlin, Gunilla Wilhelmsson, Magnus Sundén, Maria Karlsson, Benny Ternemar och Björn Norén.

Valberedning
Sven-Gunnar Andersson (ordf.), Ireén Lykken, Inge Dickens, Jonny Staf, Jessica Nilsson. 

Medlemskap
För att bli medlem kontakta Roger Moström, 0511-263 03 eller betala in 400 kr på BG: 842-0499. Märk inbetalningen med "Medlemsavgift".