Personal

2004-06-16 11:58:00

Travbanechef:
Benny Ternemar, 0511-263 03, 070-604 08 70

Sportavdelning:
Martina Johansson, 0511-263 01, 070-666 71 71
Lars Ågren, 0511-263 02, 070-626 29 54

Försäljning/evenemang:
 

Ekonomi:
Ann-Marie Handfast, 0511-263 08

Travskola: 0511-263 50
Martina Johansson, 070-666 71 71

Anläggning:
Per-Arne Henryson, Anläggningsansvarig 070-813 09 33
Rickard Ivarsson, Banmästare 070-624 86 49
Marika Abelsson Ask, 070-872 13 58

Styrelse
Karl Alexanderson (ordf.). Ledamöter: Kjell Albansson, Patrik Andersson, Olof Darius, Ove Konradsson, Vanja Sandgren, Niclas Stenquist, Richard Brohlin och Gunilla Wilhelmsson.

Valberedning
Sven-Gunnar Andersson (ordf.), Ireén Lykken, Inge Dickens, Dick Sjöberg. 

Nästa möte
Årsmöte April 2018

Övriga:
   
Måldomare: Jonny Staf.
Måldomarnämnd: Dick Sjöberg, Daniel Claesson, Jessica Nilsson, Björn Martinsson.
Bandomare: Maria Piela.
Bandomarnämnd: Lars Eklind, Gunnar Zetterström, Helene Jonsson.
Huvudstarter: Hasse Nilsson
Ekipagekontrollant: Inge Dickens.
Banveterinär: Björn Sandgren.
Loppreferent & Intervjuer: Lars Ågren.
Speaker: Olof Darius, Lars Ågren.
Entréchef: Lars Lundberg.
Totalisatorföreståndare: Ann-Marie Handfast.
Teknisk ansvarig/intern-tv: Anders Brolin (070-742 07 07).
Sjukvård: Röda Korset.