Personal

2004-06-16 11:58:00

VD
Roger Moström, 0511-263 03, 070-650 52 20

Sportchef:
Lars Ågren, 0511-263 02, 070-626 29 54

Sportavdelning:
Martina van der Wal, 0511-263 01, 070-666 71 71

Försäljning/evenemang:
Sara Mowbray Jönsson, 0511-263 06, 073-066 59 98

Program/Annonser
Frida Björkman, 072-552 54 54

Ekonomi:
Ann-Marie Handfast, 0511-263 08

Travskola: 0511-263 50
Caroline Renström, 072-993 28 20

Banmästare
Rikard Ivarsson, 070-624 86 49

Anläggning:
Per-Arne Henryson, Anläggningsansvarig 070-813 09 33

Marika Abelsson Ask, 070-872 13 58
Kent Jung, 070-529 98 34

Almänna frågor:
info@axevalla.travsport.se

Sociala medier:
axevalla.se, facebook.com/axevalla, twitter: @axevallatravet, instagram: @axevallatravet

Styrelse
Vanja Sandgren (ordf.). Ledamöter: Richard Brohlin (vice ordf.), Maria Karlsson, Magnus Sundén, Olof Darius, Björn Norén, Niclas Stenquist, Benny Ternemar och Gunilla Wilhelmsson.

Valberedning
Sven-Gunnar Andersson (ordf.), Ireén Lykken, Inge Dickens, Jonny Staf, Jessica Nilsson. 

Nästa möte
Höstmöte under hösten 2019 (datum kommer senare).

Övriga:
   
Måldomare: Jonny Staf
Måldomarnämnd: Dick Sjöberg, Daniel Claesson, Jessica Nilsson, Ann Svanberg
Bandomare: Maria Piela
Bandomarnämnd: Henrik Lundell, Catrin Alexanderson, Helene Jonsson.
Huvudstarter: Hasse Nilsson
Ekipagekontrollant: Inge Dickens
Banveterinär: Björn Sandgren
Loppreferent & Intervjuer: Lars Ågren
Speaker: Olof Darius, Lars Ågren
Entréchef: Emelie Wäring
Totalisatorföreståndare: Ann-Marie Handfast
Teknisk ansvarig/intern-tv: Anders Brolin (070-742 07 07).
Sjukvård: Avonova