Axevalla Travbana investerar i ny belysning för nio miljoner

2019-02-15 14:14:00

Axevalla Travbana investerar i ny belysning för nio miljoner

För att Axevalla även i fortsättningen ska vara ett starkt varumärke och en naturlig mötesplats i regionen samt kunna säkra en kärnverksamhet med både tävlings-, tränings- och ungdomsverksamhet över tid, så kommer Axevalla investera i en ny banbelysning över tävlingsbanan enligt Svensk Travsports kravnivå 2.

Pressmeddelande 2019-02-15

Axevalla Travbana investerar i ny belysning för nio miljoner

För att Axevalla även i fortsättningen ska vara ett starkt varumärke och en naturlig mötesplats i regionen samt kunna säkra en kärnverksamhet med både tävlings-, tränings- och ungdomsverksamhet över tid, så kommer Axevalla investera i en ny banbelysning över tävlingsbanan enligt Svensk Travsports kravnivå 2.

Även Axevallas stallbacke kommer att få ny belysning. Åtta master med LED-belysning kommer att installeras för att öka säkerhet och trivsel vilket är angeläget då vår verksamhet växer och allt fler nyttjar anläggningen. Sammanlagt är investeringen på drygt nio miljoner kronor och är den största investering som Axevalla gjort på många år.

Arbetet med den nya belysningen, som innefattar både tränings- och tävlingsbelysning, kommer att starta under våren och ska vara färdigställt i god tid till StoChampionatet i juli månad.

 

”Det känns fantastiskt skönt att vi kan kvalitetssäkra vår verksamhet ytterligare, att kunna ge våra aktiva bättre förutsättningar, förbättra säkerheten och samtidigt höja kundupplevelsen på plats. Detta är ett stort och viktigt steg mot framtiden i den utvecklingsresa vi just startat”

 

Roger Moström, VD

 

Eventuella frågor besvaras av Roger Moström, 070-650 52 20, roger.mostrom@axevalla.travsport.se